Skip to main content

JABATAN KESELAMATAN  |  KAMPUS INDUK

Objektif

Objektif

  • Memelihara keamanan dan ketenteraman di dalam kampus
  • Menjaga dan mengawal keselamatan bangunan, harta benda dan warga kampus.
  • Mencegah dan mengurus kes jenayah dalam kampus.
  • Menguatkuasakan peraturan keselamatan dan lalulintas dalam kampus.