Skip to main content

JABATAN KESELAMATAN  |  KAMPUS INDUK

Unit CCTV

AM

  • Melaporkan kepada Pegawai Keselamatan/ Ketua Syif sekiranya ternampak sesuatu pergerakan luar biasa atau pencerobohan yang dilihat melalui CCTV.
  • Melapor kepada Unit Trafik keadaan lalu lintas di dalam kampus sekiranya belaku kesesakan.
  • Mencatit setiap pergerakan luar biasa dalam buku / rakaman.
  • Merahsiakan setiap pekara dan tidak membocorkan maklumat kepada pihak yang tidak berkenaan tanpa kebenaran Pegawai / Pengarah Keselamatan.
  • Mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku sebarang kecemasan seperti kebakaran, menghubungi pihak yang berkaitan seperti Bomba, Polis, Hospital dan sebagainya mengenai kes yang berkaitan dengannya.