Skip to main content

JABATAN KESELAMATAN  |  KAMPUS INDUK

Unit Siasatan & Risikan

AM

 • Mencari dan mengumpulkan maklumat tentang aktiviti pelajar dalam kampus yang melibatkan aspek keselamatan universiti.
 • Menyiasat semua kes jenayah atau kejadian malang di dalam kampus
 • Memantau aktiviti pekerja kontrak dalam kampus dan memastikan mereka mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh universiti. 
 • Menguatkuasakan disiplin pelajar berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh universiti.

RISIKAN

 • Membuat risikan terhadap sebarang maklumat yang bersifat mendatangkan ancaman atau bahaya kepada seseorang dan harta perkhidmatan atau pelanggan.
 • Membuat pengawasan yang kerap berlaku jenayah.
 • Menyediakan laporan tahap keselamatan kampus dari masa ke semasa.
 • Membuat analisa kes-kes jenayah dan memberi cadangan mengurangkan kes-kes tersebut.
 • Membuat kajian kesesuaian kawasan rondaan dan memberi cadang pengubahsesuaian jika perlu.

SIASATAN DALAMAN

 • Menyiasat semua kes kejadian malang di dalam kampus.
 • Menyiasat kes berdasarkan laporan rasmi.
 • Menyiasat kes berdasarkan maklumat lisan atau melalui trend aktiviti.
 • Membuat rakaman percakapan saksi dan tertuduh.
 • Membuat proses soal siasat.
 • Mengumpul dan mencari bahan bukti.
 • Membuat penandaan ke atas bahan bukti.
 • Mengawal keselamatan penyimpanan bahan bukti.
 • Mengawal kerahsiaan maklumat dan dokumen siasatan.
 • Membentang hasil penuh siasatan.
 • Menyediakan syor dan cadangan mengenai kejadian.

 PEMANTAUAN

 • Membuat pemantauan terhadap warga kampus dan pelawat yang berkemungkinan melakukan kes jenayah.
 • Menyediakan laporan terhadap kes-kes jenayah atau atau aduan jenayah oleh pelajar, staf dan pelawat.
 • Memberi khidmat nasihat dan teguran berhubungan pematuhan peraturan keselamatan yang berkaitan.
 • Mengemaskini statistik dan menyediakan laporan kes jenayah.
 • Menyemak/memeriksa dan mengenal pasti aktiviti seseorang dan pengenalan dirinya.
 • Membuat pemantauan terhadap pekerja kontrak untuk memastikan mereka mempunyai pas kerja yang sah.
 • Memastikan pekerja kontrak berada dalam kawasan kerja yang ditetapkan sahaja.
 • Memastikan pekerja kontrak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak universiti.