Skip to main content

JABATAN KESELAMATAN  |  KAMPUS INDUK

Unit Kawalan Kampus

AM

 • Kawalan keselamatan di seluruh kawasan tanggungjawab Universiti.
 • Membuat laporan keselamatan kampus.
 • Menyediakan statistik dan laporan tahunan.
 • Penguatkuasaan disiplin pelajar.

RONDAAN & TIM TINDAK CEPAT  

 • Rondaan keselamatan di kawasan tanggungjawab Universiti.
 • Menguatkuasakan peraturan-peraturan yang digunapakai oleh Universiti.
 • Laporan kecuaian dan penyalahgunaan aset Universiti oleh staf.
 • Menerima laporan dan menyalurkan kepada pihak yang berkaitan.
 • Menahan dan menyiasat orang persaorangan yang disyaki berada di sesuatu premis atau kawasan.
 • Bertindak segera apabila mendapat maklumat tentang kemungkinan berlaku jenayah dalam kampus.
 • Tindakan kecemasan ketika berlakunya bencana atau kes-kes kecemasan di dalam kawasan tanggungjawab Universiti.
 • Mengurus dan menyelenggara alat kelengkapan kecemasan.

KAWALAN STATIK

 • Kawalan di Pintu Masuk dan Keluar.
 • Kawalan keselamatan Majlis Rasmi.
 • Kawalan Keselamatan Perbicaraan Tatatertib Pelajar.
 • Mengenalpasti lokasi penting dan mengadakan kawalan keselamatan sewajarnya.