Perkhidmatan

  • Memelihara keamanan dan ketenteraman di dalam kampus
  • Menjaga dan mengawal keselamatan bangunan, harta benda dan warga kampus.
  • Mencegah dan mengurus kes jenayah dalam kampus.
  • Mengurus kes-kes kemalangan di dalam Kampus.
  • Menguruskan kes-kes haiwan liar dan berbisa yang mengancam keselamatan warga kampus.
  • Menguatkuasakan peraturan keselamatan dan lalulintas dalam kampus.
  • Mengawal lalulintas dalam kampus semasa aktiviti-aktiviti rasmi
  • Mengurus hal-hal kecemasan di dalam kampus meliputi mencegah dan melawan kebakaran di peringkat awal.
  • Memantau dan melaporkan pembaziran elektrik dan air dalam kampus.Bertindak sebagai 'Emergency Respond Team (ERT)'.
  • Menyediakan khidmat masyarakat berbentuk bantuan sosial kepada warga kampus.